دوستت دارم به زبان انگلیسی

I LOVE YOU

دوستت دارم به زبان ایتالیایی

ُTIAMO

دوستت دارم به زبان یونانی

SAYAPA PHILA SA

دوستت دارم به زبان ترکی استانبلی

   SEVIYOR  SENY UM                                                      

دوستت دارم به زبان ارمنی

SIROUM EM KE2

دوستت دارم به زبان فرانسوی

JET TALME

دوستت دارم به زبان هندی

MAI TUJHE PYAUT KAITHAHO

دوستت دارم به زبان آلمانی

ICH LIBLE DICH

دوستت دارم به زبان روسی

YA YAS LIUBLI

دوستت دارم به زبان فارسی

DOOOOOOSET DARAMMMM

+ نوشته شده در  جمعه 20 بهمن1385ساعت 12:12  توسط $  |